Despre pagină

RO

O pagină dedicată artei mozaicurilor din Moldova, care are ca scop popularizarea și valorificarea celor încă rămase.
Suntem la o etapă incipientă de elaborare a unei baze de date cu toate mozaicurile din Moldova și a unei hărți online. De asemenea, deoarece puține dintre mozaicurile noastre au statut de protecție, vom elabora un demers către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru a solicita includerea listei mozaicurilor în Registrele Naționale și Locale ale monumentelor de for public.
Dacă doriți să contribuiți și aveți fotografii cu mozaicuri din localitățile Moldovei, le puteți expedia la adresa: mosaics@savechisinau.org indicând locul pe hartă sau localitatea, autorul fotografiilor și dacă se cunoaște, autorul mozaicului.
Autori: Anna Vasina, Anetta Dabija, Ana-Maria Popa, Alex Buretz, Ramin Mazur

RU

Страница, посвященная искусству мозаики из Молдовы, в целях популяризации и сохранения оставшихся экземпляров.
Мы находимся на ранней стадии разработки базы данных со всеми мозаиками Молдовы и онлайн-картой их нахождения. Кроме того, поскольку некоторые из наших мозаик имеют статус охраняемых, мы инициируем заявление к Министерству образования, чтобы запросить включение списка мозаик в Национальный и Местный реестры общественных памятников.
Если вы хотите внести свой вклад и у вас есть фотографии с мозаиками из населенных пунктов Молдовы, вы можете отправить их по адресу: mosaics@savechisinau.org с указанием места на карте или поселения, автора фотографий и, если известен, автор мозаики.

ENG

This page is dedicated to the art of mosaics in Moldova: old or new, destroyed or preserved, protected or abandoned. The aim is to popularize and show the value of these works of art and maybe find ways to save them from extinction. We are preparing a database with all the mosaics in the country and an online map. Also, we plan to submit the list of mosaics to the Ministry of Education, Culture and Research, requesting to add them to the National Register for protected monuments.